Realisaties

Umicore Brugge

Deze oplossing in een notendop:

 • Vullen van IBC’s, drums, vaten en bidons
 • Chemie sector
 • Vullen boven- als onderspiegel vullen
 • ATEX omgeving
 • Aan- en afvoer lege en gevulde IBC en palletten
  via rollenbanen (ook in ATEX Zone)

Waarom de klant voor Robbe Industries koos…

 • Automatisering
 • Flexibel en op maat van de klant
 • Viskeuze vloeistoffen: silicones, lijmen, stroop…
 • Verf en Alkydharsen

Gegevens klant

Bedrijf
Umicore Brugge

State-of-the art afvullijn voor chemische producten bij Umicore Brugge.

Umicore Brugge en Robbe Industries gaan al een lange tijd terug. Sinds decennica levert Robbe Industries alle vul- en weegtoepassingen voor dit gerenommeerd chemiebedrijf.

Om op een kostenefficiënte en ergonomische manier IBC’s en vaten te vullen werd beroep gedaan op Robbe Industries voor het ontwerp en bouw voor een vullijn voor liquide producten. Het vullen op gewicht van de IBC’s en vaten gebeurt automatisch door de weegsturing.

De vullijn wordt in een ATEX zone gebruikt, maar door de jarenlange ervaring van de engineering van Robbe Industries vormde dit geen probleem.

De aan- en afvoer van IBC’s en verpakkingen wordt via geautomatiseerde rollenbanen gedaan, die door een centrale PLC gestuurd worden. De Siemens sturing staat tevens ook in voor het vulproces.

Umicore in Brugge staat te boek als gerenommeerd producent van onder meer metaalcarboxylaten, de drogers voor verven en drukinkten die ook inzetbaar zijn als katalysatoren in andere chemische processen, en alkydharsen, de bindmiddelen die in diezelfde verf zitten. Gezien er veel van die molecules ook inzetbaar zijn voor andere hoogwaardige toepassingen, zoals bijvoorbeeld smeeroliën of autobanden, probeert men sinds enige tijd het aanbod gevoelig te verbreden. Om die diversificatie terdege te kunnen ondersteunen, besloot men recent te investeren in een nieuwe, state-of-the-art afvullijn en dito rollenbaan.

Nood aan moderne afvullijn

Terug in de tijd

Sinds 1985 bevindt Umicore Specialty Materials zich op een site helemaal aan het einde van de Kleine Pathoekweg te Brugge. Circa 90% van de 3 à 400 verschillende eindproducten bij Umicore Brugge is vloeibaar en verlaat dus de site via tankwagens, het zij in 1000 liter-IBC’s of 200 liter-vaten, met een grootteorde van circa 20.000 vaten en 5 à 6000 IBC’s per jaar. De installatie die tot voor kort alleen verantwoordelijk was voor het afvullen van ieder eindproduct, dateert van toen de fabriek geconcipieerd werd. Anders gezegd: ze heeft toch al een respectabele 35 jaren op de teller, zij het dan met hier en daar wat (niet-fundamentele) aanpassingen door de jaren heen.

“Voor het afvullen waren toch vrij veel manuele ingrepen nodig door onze operatoren”, vertelt Bram Damman, projectmanager bij Umicore Brugge.

“Vaten moest men manueel van de palletten hevelen, om deze daarna op een band te plaatsen. Na het positioneren van de opening van het vat onder de vulkop en het – weliswaar semi-automatisch – vullen zelf, moesten de vaten opnieuw per twee middels de heftruck op een pallet worden geplaatst, om ze tenslotte ook vast te binden. Naast die vele manipulaties, niet zelden met beschadigde vaten tot gevolg, leek de afvullijn bovendien ook te zijn weggestoken in een donker hoekje, daterend uit een tijd waar er nog niet zoveel aandacht werd besteed aan ergonomie voor blue-collars. Optimaal was de situatie dus allerminst. En dus vatten we het idee op om te investeren in een nieuwe afvullijn, volgens de laatste stand ter techniek.”

Uitbreiding in 2015

Ofschoon de nood er al eventjes was, zou het traject naar een geschikte oplossing uiteindelijk toch wel z’n tijd vragen. “Een viertal jaar? In ieder geval langer dan vooropgesteld”, bekent Damman. “De voornaamste reden hiervoor was dat we in 2015 het aanpalende gebouw konden aankopen, en deze ruimte conform een logistiek masterplan hoopten in te zetten als nieuw centraal magazijn. Toen een externe consultant bij het opstellen van dit plan alle logistieke flows in kaart bracht, werd duidelijk dat er heel wat nutteloze kilometers werden afgelegd voor de afgevulde producten. Om die reden evolueerde het initiële plan voor een vervangingsinvestering voor de oude afvullijn op de oorspronkelijke locatie tot een uitbreidingsinvestering voor een nieuwe afvullijn op een nieuwe, meer logische locatie.” En die nieuwe locatie zou uiteindelijk naast het nieuwe nabijgelegen pand blijken, met de bedoeling de IBC’s en vatenpalletten efficiënt en graag ook geautomatiseerd richting opslag te kunnen sturen.”

Oplossing

Meer dan louter afvullen In lijn met het vooropgestelde masterplan zou de investering uiteindelijk om veel meer draaien dan louter een moderne afvulunit draaien, maar ook om verscheidene rollenbanen, een draaitafel en een automatische palletwikkelaar. De oplossing zou er uiteindelijk komen door toedracht van Robbe Industries, een oude liefde van Umicore Brugge. Naast vrijwel iedere weegschaal en enkele transpalletwegers, realiseerde Robbe Industries immers ook in het verleden al een aantal kleinere vulinstallaties voor Umicore Brugge.

Vulproces via onderspiegelvullen

Bij de oplossing wordt een lege IBC of een vat gepositioneerd op de rollenbaan die wegend is opgesteld. Wanneer de operator na het positioneren van de lans in het XY-vlak op start drukt, wordt de IBC of vatenpallet getarreerd, waarna het vulproces kan aanvatten. De kop van de afvullans beweegt tijdens dit proces steevast mee, net onder het oppervlakte van het medium (onderspiegelvullen). Op die manier ontstaat er geen turbulentie in het product, noch kan er schuim ontstaan waardoor het risico op productverlies zou toenemen. Bovendien zullen er ook geen spatten te zien zijn op de binnenzijde van de IBC, wat dan weer een voordeel is op esthetisch vlak: het oogt netter. Op het product zelf heeft de vorming van schuim geen consequenties. Een andere optie zou erin bestaan de afvulsnelheid naar beneden te halen, maar hierdoor zou uiteraard ook de efficiëntie van de afvullijn in evenredigheid afnemen. De programmatie van het gesofisticeerde vulproces zou uiteindelijk in-house gebeuren door de programmeurs van Robbe Industries.

ATEX en de Machinerichtlijn

Om in regel te zijn met de ATEX normering is de afvullijn voorzien van een afzuigkop met ventilator. Hierdoor kunnen eventuele explosieve gassen – de lijn bevindt zich in een Zone 1 en rond de vulkop situeert zich een, zij het geringe, Zone 2 – onmiddellijk worden afgevoerd. De ventilator zelf is verbonden met de veiligheids-PLC om te verhinderen dat operatoren kunnen afvullen wanneer de ventilator niet draait. Ook wat eventuele statische ontladingen betreft, is er een veiligheid ingebouwd. Een lampje op het controlepaneel geeft aan of een vat al dan niet geaard is (via een speciale tang). Pas wanneer dit het geval is, kan het vulproces beginnen. Een extra veiligheid, zeg maar.

Reiniging

Hoewel er niet veel producten zijn binnen Umicore Brugge die verontreiniging kunnen teweegbrengen, is het toch belangrijk – vooral bij de producten die via lange of verwarmde toevoerleidingen worden aangevoerd – frequent een CIP-spoelcircuit te doorlopen, om zo het (miniem) risico op crosscontaminatie volledig buitenspel te zetten. Verder kan de afvullans na iedere afvulbeurt ook in een speciale houder worden geplaatst, om deze te reinigen.

Voordelen

Met de keuze voor een nieuwe, moderne afvullijn en geautomatiseerd transport vai rollenbanen wordt komaf gemaakt met zowel productverlies als het vaak nodeloos af- en aanrijden van heftrucks van de afvullijn naar het magazijn.

De operatoren kunnen op deze manier hun tijd nuttiger besteden. Bovendien is het voor hen ook een pak aangenamer werken.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Beschrijf uw project en noden via ons formulier en wij laten vrijblijvend binnen twee werkdagen weten hoe wij u verder kunnen helpen!

Bekijk nog meer realisaties

Waarmee kunnen wij u helpen?

Beschrijf uw project en noden via ons formulier en wij laten vrijblijvend binnen twee werkdagen weten hoe wij u verder kunnen helpen!